Menu Zavrieť

PRÍPRAVA MOTIVAČNÉHO LISTU, ŽIVOTOPISU A PRÍPRAVA NA VÝBEROVÉ KONANIE

Naša misia

Kvalitne pripravený na výberové konanie

Tvorba životopisu je kreatívna práca. Treba dbať na pravdivé informácie o sebe, vzdelaní, pracovných skúsenostiach, úspechoch, zručnostiach, schopnostiach. V neposlednom rade sú dôležité informácie o samotnej pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzajú. Je dôležité vedieť svoje kvality vyjadriť aj ,,medzi riadkami”.

BEZPLATNÝ ÚVODNÝ ROZHOVOR

,, Ľudské správanie nie je určené podmienkami, v ktorých žije, ale rozhodnutiami, ktoré vykoná.”

Viktor Frankl
 

Čo môžete očakávať?

Konzultačný rozhovor je zameraný na kľúčové body klientovho života, vzdelanie, schopnosti, zručnosti, úspechy, objavený potenciál, prenosné kompetencie.
• Zaoberá sa očakávaniami klienta od pracovnej pozície, aké má predošlé skúsenosti, záujmy, predpoklady na danú pozíciu…
• Odborná konzultácia k obsahovým častiam životopisu, brainstorming k alternatívam úpravy.
• Nakoľko náplň konzultácií prehodnocuje samostatnú prípravu klienta, odporúčame minimálne dve stretnutia.
• Konzultácie obsahujú prvky koučovacieho prístupu.

PRÍPRAVA NA POHOVOR

Je dôležité vedieť svoje kvality vyjadriť aj ,,medzi riadkami".

Kariérny sprievodca - je s tebou na správnej ceste k tvojmu povolaniu.

"Som vďačná za pomoc. Prešla som veľa pohovorov do zamestnania, ale bez úspechu. Bola som frustrovaná. Kamarátka mi poradila navštíviť Kariérneho sprievodcu. Pani Miriam mi na 2 stretnutiach pomohla. Bol to úplne iný životopis. Prijali ma do nového zamestnania a som šťastná. Odporúčam ďalej známym."
Petra
príprava životopisu

PROFESIONÁLNY ŽIVOTOPIS?