Menu Zavrieť

Kariérové konzultácie pre dospelých

Uchop svoju životnú šancu na zmenu.

Kariérové poradenstvo pre dospelých

Nájsť svoj potenciál je zábava. Zážitkové kreatívne aktivity odhalia vaše skryté talenty. Zistite v čom ste výnimočný. Nájdite smer vášho ďalšieho napredovania, objavte svoje poslanie.

BEZPLATNÝ ÚVODNÝ ROZHOVOR

Kariérne poradenstvo a koučing

Podporovať ľudí každého veku, objaviť svoje silné stránky a slobodne si zvoliť svoju cestu rozvoja, nájsť uplatnenie na trhu práce, prežiť tak naplnený život.

Kariérny sprievodca

Komu je kariérne poradenstvo určené:

• zamestnaným, ktorí chcú zmenu alebo si hľadajú nové uplatnenie na trhu práce
• nezamestnaným, hľadajúcim svoju optimálnu prácu
• absolventom strednej alebo vysokej školy
• ženám na/po materskej dovolenke
• 40+ alebo 50+
• všetkým, ktorí chcú vedieť, v akom zamestnaní sa uplatniť v prípade, ak ich povolanie zanikne
• čerstvým dôchodcom / dôchodkyniam, ktorí vyhľadávajú aktívny spôsob života

Čo vám kariérové poradenstvo prinesie:

• sebapoznanie – nájdete svoj potenciál, zistíte, aké sú vaše silné stránky, hodnoty, talenty, kompetencie
• získate nový pohľad na vaše schopnosti a ich využitie bez ohľadu na vek či vzdelanie
• spoznáte vaše preferencie pracovného prostredia a dozviete sa, ako to všetko viete využiť vo svete práce
• zistíte, ktorá oblasť podnikania je ,, pre vás šitá na mieru“
• dozviete sa, ako sa pripraviť na zmeny týkajúce sa zamestnanosti v 21. storočí
• vytvoríte si plán ďalšieho kariérneho smerovania
• pomôžeme vám upraviť životopis, motivačný list a pripraviť sa na výberové konanie

 

Ako kariérové poradenstvo prebieha

• Po odoslaní objednávky vám zavoláme, aby sme zistili, čo potrebujete.
• Bude to krátky rozhovor v trvaní cca 30 minút.
• Táto úvodná konzultácia je zdarma. Dohodneme si cieľ a podmienky spolupráce.
• Taktiež sa dohodneme, čomu sa budeme na stretnutiach prioritne venovať.

 

 

Najčastejšie otázky​

Koľko stretnutí je potrebné absolvovať ?
Počet stretnutí určujete vy. Dĺžka jedného stretnutia je spravidla 1 hodina, počet stretnutí je na klientovi
(spravidla 4-6).
Aká je cena ?
Cena kariérnej konzultácie v trvaní 1 hodina je 60 EUR, každých ďalších 30 minút je 10 EUR.
• Akým spôsobom sa realizuje ?
Prezenčne
• Individuálne
• Skupinovo
Dištančnou formou
• Služby na internetových stránkach (online, offline)
• Telefonické poradenstvo (aj prostredníctvom aplikácií)

4 - 6 stretnutí
predkladáme vám optimálnu ponuku 4 -6 stretnutí :

Zoznámenie

1. zoznámenie - objasnenie vašej otázky, potreby, dohoda, dĺžka sprevádzania, pravidlá, zážitkové aktivity

Sebapoznávanie

2. sebapoznávanie - vašich silných stránok, hodnôt, záujmov, kvalít prostredníctvom zážitkových aktivít , self- koncept

Svet práce

3. svet práce – možnosti uplatnenia na trhu práce, optimálne pracovné podmienky, vyhodnocovanie príležitostí, ďalšie významné vplyvy

Akčný plán

4. akčný plán – vytváranie plánu vízie, misie, poslania

Príprava

5-6.príprava – pomoc pri príprave motivačného listu, životopisu, na výberové konanie

Kariérny sprievodca - je s tebou na správnej ceste k tvojmu povolaniu.

"Ďakujem za profesionálny prístup pani Križanovej, ktorú som poprosila o pomoc pri výbere vysokej školy. Moje rozhodnutie vnímam ako vkročenie do sveta dospelých, nechcela som ho nechať na náhodu. Preto som ho konzultovala s príjemnou, priateľskou pani kariérovou poradkyňou z webu kariérny sprievodca. V priebehu niekoľkých stretnutí som zistila moje silné i slabšie stránky, inšpirovala som sa v objavených nových možnostiach smerovania mojej misie v živote. Určite odporúčam konzultácie všetkým maturantom a žiakom stredných škôl, ktorí si hľadajú správnu vysokú školu. Hodnotím 10 * za skvelý odborný prístup, rozhľad, kreativitu, empatiu a trpezlivosť.
Katka
kariérové konzultácie
Ďakujem za stretnutia s pani Križanovou, Pomohli mi nájsť samu seba. Na križovatke pri smerovaní v mojom živote mi pomohla rozhodnúť sa pre najvhodnejšiu možnosť. Ďakujem za inšpirácie, zaujímavé aktivity aj príjemnú atmosféru. Vrelo doporučujem kariérneho sprievodcu všetkým.
Mária
kariérové konzultácie

BEZPLATNÝ ÚVODNÝ ROZHOVOR