Menu Zavrieť

ONLINE KARIEROVÉ PORADENSTVO

zažite výhody

ONLINE kariérového poradenstva

Kariérny sprievodca ponúka dištančné kariérové poradenstvo z pohodlia vášho domova.
Zážitkové, interaktívne metódy sú prispôsobené pre kariérové poradenstvo na diaľku.

Rezervuj si termín

Správne uplatnenie?

Človek môže prísť o všetko okrem jediného: nikto mu nemôže vziať základnú ľudskú slobodu – vybrať si za akýchkoľvek okolností svoj vlastný prístup, svoju vlastnú cestu.”
Viktor Frankl

Využívame techniku na rýchlu a efektívnu komunikáciu

Žijeme v dobe, ktorá je charakteristická stálou zmenou, digitalizácia zrýchľuje náš svet. Je veľa nezamestnaných a je veľa tých, ktorí hľadajú zmenu a nové možnosti. Hľadajú svoje správne uplatnenie v živote. Každý chce byť užitočný. Je to pocit, ktorý napĺňa naše bytie spokojnosťou a šťastím.

Online Kariérne poradenstvo

Podporovať ľudí každého veku, objaviť svoje silné stránky a slobodne si zvoliť svoju cestu rozvoja, nájsť uplatnenie na trhu práce, prežiť tak naplnený život.

Online kariérne poradenstvo

"Hľadanie je proces. Nájsť svoju misiu v živote je dôležité. "
Miriam Križanová
certifikovaná kariérna poradkyňa

Dohodni si termín TERAZ