Menu Zavrieť

Kariérové poradenstvo pre žiakov a študentov

kráčať cestou k povolaniu svojich snov

Kariérové poradenstvo pre žiakov a študentov

Je dôležité nájsť správne smerovanie svojho rozvoja a využiť potenciál na ďalšie zdokonaľovanie. Urobiť správne rozhodnutie vyžaduje čas a prípravu.

BEZPLATNÝ ÚVODNÝ ROZHOVOR

Ak riešite niektorú z otázok ...

Kam pôjdem po škole?
• Rodičia si želajú, aby som prevzal ich rodinnú firmu, hľadám , čo chcem ja…
• Aké sú moje silné stránky, talenty?
• Čo s tým, ak som vedecko- výskumný typ?
• Túžim po tom, aby mi práca dávala zmysel a mal som z nej radosť…
• Aké predmety si mám vybrať vhodné pre mňa do budúcnosti?
• Na akú vysokú školu ísť?
• Aký som profesijný typ, čo s tým?
• Chcem sa viac poznať a nájsť si prácu, ktorá ma baví, čo s tým?

 

 

 

Online Kariérne poradenstvo

Podporovať ľudí každého veku, objaviť svoje silné stránky a slobodne si zvoliť svoju cestu rozvoja, nájsť uplatnenie na trhu práce, prežiť tak naplnený život.

Spoločne nájdeme odpovede​

Ponúkam vám iný uhol pohľadu na vaše schopnosti, zručnosti a záujmy. Objavíte svoj plný
potenciál. Preskúmate vlastné hodnoty, ktoré sú dôležitou stránkou vašej osobnosti. Poznanie
hodnôt vám pomôže nájsť spôsob, ako svoje talenty využiť. Zistíte, v čom ste výnimoční.
Nájdete vlastné poslanie, získate víziu o vašej budúcej plnohodnotnej kariére.
Zameriate sa na smer, ktorý vám najviac vyhovuje a prinesie finančnú istotu.
Objavíte možnosti na ceste k naplneniu vášho zmyslu života.
Myslite na to, že, ľudia, ktorí svoju prácu milujú a žijú v súlade so svojimi hodnotami sú
výnimoční a predurčení na úspech.

Ako kariérové poradenstvo prebieha

Po odoslaní objednávky vám zavoláme, aby sme zistili, čo potrebujete.

Bude to krátky rozhovor v trvaní cca 30 minút.

Táto úvodná konzultácia je zdarma. Dohodneme si cieľ a podmienky spolupráce.

Taktiež sa dohodneme, čomu sa budeme na stretnutiach prioritne venovať.

Čo vám kariérové poradenstvo prinesie:

• sebapoznanie – nájdete svoj potenciál, zistíte, aké sú vaše silné stránky, hodnoty, talenty, kompetencie
• získate nový pohľad na vaše schopnosti a ich využitie bez ohľadu na vek či vzdelanie
• spoznáte vaše preferencie pracovného prostredia a dozviete sa, ako to všetko viete využiť vo svete práce
• zistíte, ktorá oblasť podnikania je ,, pre vás šitá na mieru“
• dozviete sa, ako sa pripraviť na zmeny týkajúce sa zamestnanosti v 21. storočí
• vytvoríte si plán ďalšieho kariérneho smerovania
• pomôžeme vám upraviť životopis, motivačný list a pripraviť sa na výberové konanie

Najčastejšie otázky​

Koľko stretnutí je potrebné absolvovať ?
Počet stretnutí určujete vy. Dĺžka jedného stretnutia je spravidla 1 hodina, počet stretnutí jena klientovi
(spravidla 4-6).
Aká je cena ?
Cena kariérnej konzultácie v trvaní 1 hod. je 50 EUR, každá začatá ďalšia 1/2 hodina je 10 EUR.
• Akým spôsobom sa realizuje ?
Prezenčne
• Individuálne
• Skupinovo
Dištančnou formou
• Služby na internetových stránkach (online, offline)
• Telefonické poradenstvo (aj prostredníctvom aplikácií)

4 - 6 stretnutí predkladáme vám optimálnu ponuku 4 -6 stretnutí :

Zoznámenie

1. zoznámenie - objasnenie vašej otázky, potreby, dohoda, dĺžka sprevádzania, pravidlá, zážitkové aktivity

Sebapoznávanie

2. sebapoznávanie - vašich silných stránok, hodnôt, záujmov, kvalít prostredníctvom zážitkových aktivít , self- koncept

Svet práce

3. svet práce – možnosti uplatnenia na trhu práce, optimálne pracovné podmienky, vyhodnocovanie príležitostí, ďalšie významné vplyvy

Akčný plán

4. akčný plán – vytváranie plánu vízie, misie, poslania

Príprava

5-6.príprava – pomoc pri príprave motivačného listu, životopisu, na výberové konanie

Kariérny sprievodca - je s tebou na správnej ceste k tvojmu povolaniu.

Ďakujem pani Križanovej za pomoc pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu mojej dcérky. Uvítali sme výber z možností pre ňu najvhodnejších. Spolu sme lepšie vedeli zvládnuť problém, kam pôjde študovať po skončení školy.
Zuzana
matka žiačky, ktorá absolvovala kariérové poradenstvo pre žiakov
Pani Miriam nám pomohla pri výbere smerovania štúdia na vysokej škole pre môjho syna. Mám radosť, že sa mu darí a je šťastný. Ďakujem a určite odporúčam ostatným študentom.
Katka
matka študenta, ktorý absolvoval kariérové poradenstvo pre študentov

BEZPLATNÝ ÚVODNÝ ROZHOVOR