Menu Zavrieť

Tímový koučing

Uchopte svoju životnú šancu na zmenu.

Tímový koučing

Tak, ako vo svete čím ďalej viac narastá konkurencia, sú podniky nútené neustále nachádzať nové inovatívne podnikateľské procesy a praktiky. V tomto prostredí je naša schopnosť myslieť inak a tvorivejšie nevyhnutná pre prežitie.

E. de Bono

BEZPLATNÝ ÚVODNÝ ROZHOVOR

Komu je tímový koučing určený?

Pre malé stredné firmy, podnikateľov, korporátne firmy, zamestnancov, pracovníkov, pedagógov, manažérov, ktorí chcú rozvinúť svoje schopnosti v práci s tímom.

Čo vám tímový koučing prinesie?

 • zistíte, ako možno budovať tím, ktorý dosahuje svoje ciele a efektívne spolupracuje
 • poznáte schopnosti potrebné pre budovanie dôvery a spolupráce
 • získate kľúč k vedeniu ľudí vo vašom tíme,  výstupy Facet5 osobného profilu  členov tímu
 • zlepšíte tímovú spoluprácu na základe výstupu Facet5 TeamScape, profesionálneho nástroja
 • hľadieť na konflikty ako potenciál k rastu
 • schopnosť zapojiť kreativitu všetkých členov
 • nastavíte si pravidlá kontroly a spätnej väzby
 • upevníte zodpovednosť a proaktivitu členov tímu
 • podporíte flow a kreativitu členov.

Ako prebieha tímový koučing?

Cieľ koučingu nastavuje zadávateľ na prípravnom rozhovore, v trvaní 30 min. , ktorý je zadarmo.

Program pozostáva z dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich workshopov.

Časový odstup medzi modulmi vytvára priestor pre aplikovanie naučeného v praxi.

V prípade záujmu, je možnosť ďalších stretnutí.

Naučíte sa

 • vyjasňovať tímové ciele
 • rozviniete svoju schopnosť počúvať, klásť otázky, sledovať atmosféru, udržovať štruktúru
 • pracovať s problémovými členmi
 • podporovať preberanie zodpovednosti
 • aplikovať techniky, ktoré podporia tím v každej fáze cesty k cieľu

Zoznámenie

1. zoznámenie - objasnenie vašej otázky, potreby, dohoda, dĺžka sprevádzania, pravidlá, zážitkové aktivity

Modul 1

2. Ako zvýšiť zodpovednosť a proaktivitu tímu? Cieľ, účel a podstata organizácie, analýza problémov, komplexnejší pohľad na vec a dlhodobejšie riešenia.

Modul 2

3.Práca s dynamikou tímu a skupiny. Vytváranie dôvery v tíme. Typické situácie v skupinách. Práca s náročnými členmi tímu. Osobná zodpovednosť v tímovej práci. Zhodnotenie priebehu stretnutí.

Kariérny sprievodca - je s tebou na správnej ceste k tvojmu povolaniu.

"Ďakujem za profesionálny prístup pani Križanovej, ktorú som poprosila o pomoc pri výbere vysokej školy. Moje rozhodnutie vnímam ako vkročenie do sveta dospelých, nechcela som ho nechať na náhodu. Preto som ho konzultovala s príjemnou, priateľskou pani kariérovou poradkyňou z webu kariérny sprievodca. V priebehu niekoľkých stretnutí som zistila moje silné i slabšie stránky, inšpirovala som sa v objavených nových možnostiach smerovania mojej misie v živote. Určite odporúčam konzultácie všetkým maturantom a žiakom stredných škôl, ktorí si hľadajú správnu vysokú školu. Hodnotím 10 * za skvelý odborný prístup, rozhľad, kreativitu, empatiu a trpezlivosť.
Katka
kariérové konzultácie
Ďakujem za stretnutia s pani Križanovou, Pomohli mi nájsť samu seba. Na križovatke pri smerovaní v mojom živote mi pomohla rozhodnúť sa pre najvhodnejšiu možnosť. Ďakujem za inšpirácie, zaujímavé aktivity aj príjemnú atmosféru. Vrelo doporučujem kariérneho sprievodcu všetkým.
Mária
kariérové konzultácie

BEZPLATNÝ ÚVODNÝ ROZHOVOR