Menu Zavrieť

O mne

Miriam Križanová - certifikovaný kariérny poradca

Moje poslanie

Mojim poslaním je pomáhať ľudom každého veku objaviť svoj potenciál a slobodne si zvoliť vlastnú cestu rozvoja.
Pomôžem vám nájsť povolanie v súlade s vašimi silnými stránkami, schopnosťami a zručnosťami. Spoločne nájdeme tú správnu motiváciu k realizácii práce, ktorá vás nielen naplní šťastím a radosťou, avšak prinesie vám aj finančnú istotu.
Som profesionálna kariérová poradkyňa a lektorka. Moje vzdelanie Kariérneho poradcu je akreditované Ministerstvom školstva, výskumu, vedy a športu Slovenskej republiky. V práci s klientami využívam nové metódy, story telling, sociodynamický a kučovací prístup.
Absolvovala som UKF, odbor učiteľstvo 1. st. ZŠ. Počas štúdia som pracovala v priamom predaji na pracovný pomer i na živnosť. Súčasne som 10 rokov pracovala v školstve aj ako karierový poradca. Ďalej som absolvovala UK, študijný odbor Špeciálna pedagogika – poradenstvo. V podnikateľskej činnosti som pokračovala neskôr intenzívnejšie, rozšírením činností.

Pomáham ľuďom

Je pre mňa dôležité pomáhať ľudom v náročnej životnej situácii. V rámci podnikateľskej činnosti som podporovala študentov, poskytnutím priestoru na vytvorenie pracovných návykov, zaškolenia mladých ľudí v platenej službe. Podporovala som predaj výrobkov chránených dielní. Ako FO som získala Certifikát Dôveryhodná firma 2018, 2019, 2020, 2021 – Centrum výskumu názoru zákazníkov s.r.o.
K práci Kariérneho sprievodcu ma priviedol koučing. Hľadala som čo najlepšie uplatnenie svojich schopností a zručností, ako aj pretavenie mojej túžby pomáhať iným v reálnom živote.
Pre dnešnú dobu je moje povolanie viac ako potrebné. Nielen, že je veľa nezamestnaných, neustále však pribúda ľudí, ktorí hľadajú zmenu a nové možnosti. Túžia nájsť svoje uplatnenie šité na mieru. Potrebujú nájsť motiváciu, pocit radosti a realizovať to, čo ich bytie naplní šťastím.
Myslím, že je dôležité v živote poznať sám seba, učiť sa celý život, brať si príklad od najlepších, mať odvahu prekonávať prekážky, vedieť čeliť novým výzvam a byť vďačný za radosti aj strasti života.

Moja kvalifikácia

Som členom: ALKP – Asociácia lektorov a kariérnych poradcov , 

AŠP – Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní, 

BNI (Business Network International)

predseda VERUM Centrum

Kurzy a výcviky:

Transformačná systemická terapia STAR basic podľa metodiky Virgínie Satirovej – INŠITÚT VIRGINIE SATIROVEJ V SR – vo výcviku

Facet 5 TeamScape Accredited practitioner

Facet 5 Accredited practitioner 

Tímový koučing v praxi – MASARYKUV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ ČVUT V PRAZE

Life Coaching –  Business Coaching College,                       

Kariérny poradca 21.0. – Kariérny poradca s.r.o.

Kariérne poradenstvo – akreditovaný MŠVVaŠ SR – ALKP – Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, 

Lektor – akreditovaný MŠVVaŠ SR – ALKP, 
Využívanie koučovacieho prístupu v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách – LOGOS Academy,  Koučovací prístup ako ďalší nástroj pre prácu s tímon a skupinou – LOGOS Academy ,          Nenásilná komunikácia I. – Centrum inkluzívneho vzdelávania, NK zastrešená organizáciou Center for Nonviolent Communication CNV

BEZPLATNÝ ÚVODNÝ ROZHOVOR